Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกระตุ้นและสนับสนุนงาน R2R “คุยสบายๆ สไตล์ R2R” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำเจ้าหน้าที่จัดงาน “เย็นฉ่ำ น้ำใจ สายใยครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี 2567
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำคณะเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรำบวงสรวงท้าวสุรนารี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนความต้องการกำลังคนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567 - 2571)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”ระยะที่ 2 ( 30 มีค.67)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่พยาบาลใหม่ ประจำปี 2567
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเตียงอาบน้ำ Burn Unit และเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ฟรี
 • ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • จัดแถลงข่าวผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการสวนหัวใจเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนหัวใจ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมลงพื้นที่ ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 9 ที่โรงพยาบาลประทาย
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดฝึกอบรม “การดับเพลิงเบื้องต้น” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567
 • อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS Provider Renewal Course รุ่นที่ 3
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจคลินิกแพทย์
เฉพาะทางนอกเวลา
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกระตุ้นและสนับสนุนงาน R2R “คุยสบายๆ สไตล์ R2R” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
90 : ลงบทความ 11 เมษายน 2567


ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำเจ้าหน้าที่จัดงาน “เย็นฉ่ำ น้ำใจ สายใยครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี 2567
127 : ลงบทความ 10 เมษายน 2567


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
102 : ลงบทความ 10 เมษายน 2567


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำคณะเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567
77 : ลงบทความ 10 เมษายน 2567
MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้

JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
357 : ลงบทความ 10 เมษายน 2567


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (2) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1046 : ลงบทความ 04 เมษายน 2567


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1377 : ลงบทความ 04 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (2) ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1052 : ลงบทความ 03 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
458 : ลงบทความ 03 เมษายน 2567
ACADEMIC ARTICLES
ผลงานวิชาการ บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการลดน้ําหนักตัวสําเร็จ ของบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม “ต้องลดน้ำหนัก ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรา” ปี 2566 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
164 : ลงบทความ 19 มีนาคม 2567


ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1076 : ลงบทความ 03 กรกฏาคม 2566


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ในการปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ของบุคลากรการเงินและบัญชีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
967 : ลงบทความ 01 มิถุนายน 2566


ความสอดคล้องการตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มข้นระหว่างนักกิจกรรมบำบัดและผู้ป่วย
1548 : ลงบทความ 29 ธันวาคม 2565


JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด
3707 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
3273 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้
4017 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก
5976 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564

CQI ARTICLES
ผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


วางระบบการประเมิน Specific Competency เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Excellence center เทคนิคการแพทย์
1867 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


การพัฒนาระบบการวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม Cryptococus neoformans เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยผล จุลชีววิทยา
1775 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


Medication & Dental health care for infective endocarditis prophylaxis ทันตกรรม
1959 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


D22.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 22.นาง กาญฆ์ริชศาฏ์ ครูแพทย์
2090 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com


ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ITA รพ.มหาราชนครราชสีมา


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา


เปลฉุกเฉินอาสานอกเวลา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด : การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

4320 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

12526 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

6914 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

15,640,594
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานดูแลระบบปฏิบัติการและสนับสนุนบริการ