Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค จาก AIS
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการซ้อมนำเสนอ Service Profile
 • โครงการเสริมความรู้ Standard precautions ให้บุคคลต้นแบบประจำหน่วยงาน
 • พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพศ. / รพท. และรพ.ในสังกัดกรมต่างๆ รุ่นที่ 18
 • ประชุมชี้แจงเพื่อปรึกษาหารือระบบนัดหมายออนไลน์จาก PCU ระบบ Refer back เขตอำเภอเมือง
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย Fragility hip fracture ต่อเนื่องในชุมชน
 • อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567
 • สภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับ Re – Accreditation
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS Provider Course (กลุ่ม Resident รุ่นที่ 2)
 • โครงการอบรมนิติเวชขั้นพื้นฐาน สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพฯ ปีงบประมาณ 2567 (เขตสุขภาพที่ 7 - 10)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลเด็กแบบองค์รวม” ตามแนวทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นเรื่องการป้องกันการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน (Anti - bullying)
 • ร่วมพิธีสมโภชธงตราสัญลักษณ์ฯ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2567
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ
 • กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 • ฝึกอบรมการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนปฏิบัติการ สำหรับสถาบันดูแลสุขภาพในประเทศไทย โดย...สถาบัน Health Care Without Harm(HCWH)
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจคลินิกแพทย์
เฉพาะทางนอกเวลา
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค จาก AIS
34 : ลงบทความ 24 มิถุนายน 2567


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการซ้อมนำเสนอ Service Profile
36 : ลงบทความ 24 มิถุนายน 2567


โครงการเสริมความรู้ Standard precautions ให้บุคคลต้นแบบประจำหน่วยงาน
110 : ลงบทความ 21 มิถุนายน 2567


พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพศ. / รพท. และรพ.ในสังกัดกรมต่างๆ รุ่นที่ 18
70 : ลงบทความ 21 มิถุนายน 2567
MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้

JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
723 : ลงบทความ 17 มิถุนายน 2567


ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
315 : ลงบทความ 13 มิถุนายน 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1433 : ลงบทความ 04 มิถุนายน 2567


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1605 : ลงบทความ 24 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเพื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2002 : ลงบทความ 23 พฤษภาคม 2567
ACADEMIC ARTICLES
ผลงานวิชาการ บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการลดน้ําหนักตัวสําเร็จ ของบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม “ต้องลดน้ำหนัก ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรา” ปี 2566 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
452 : ลงบทความ 19 มีนาคม 2567


ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1363 : ลงบทความ 03 กรกฏาคม 2566


ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ในการปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ของบุคลากรการเงินและบัญชีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1208 : ลงบทความ 01 มิถุนายน 2566


ความสอดคล้องการตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มข้นระหว่างนักกิจกรรมบำบัดและผู้ป่วย
1789 : ลงบทความ 29 ธันวาคม 2565


JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด
4089 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
3637 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้
4394 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565


กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก
6482 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564

CQI ARTICLES
ผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


วางระบบการประเมิน Specific Competency เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Excellence center เทคนิคการแพทย์
2089 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


การพัฒนาระบบการวินิจฉัยเชื้อในกลุ่ม Cryptococus neoformans เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยผล จุลชีววิทยา
2125 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


Medication & Dental health care for infective endocarditis prophylaxis ทันตกรรม
2246 : ลงบทความ 17 กุมภาพันธ์ 2565


D22.ตัวอย่างคนต้นแบบ สุขภาพดี 22.นาง กาญฆ์ริชศาฏ์ ครูแพทย์
2303 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2565© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com


ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ITA รพ.มหาราชนครราชสีมา


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา


เปลฉุกเฉินอาสานอกเวลา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด : การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

4599 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

13032 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

7334 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

16,073,697
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานดูแลระบบปฏิบัติการและสนับสนุนบริการ