ADMIN(MNRH)

                    ข่าวประกวดราคา(EGP) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

02/06/2566เช่าเครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

02/06/2566ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท (Neurosurgical Navigation)และการผ่าตัดด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Navigation) รุ่น Curve จำนวน 1 เครื่อง และรุ่น Kick จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ Brainlab แบบรวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง

02/06/2566ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท (Neurosurgical Navigation)และการผ่าตัดด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Navigation) รุ่น Curve จำนวน 1 เครื่อง และรุ่น Kick จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ Brainlab แบบรวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน

02/06/2566จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับ-ส่งอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ไปนิเทศนักศึกษาแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไปโรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับทำเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ชนิดมือหมุน จำนวน 15 เตียง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DUODERM EXTRA THIN 2X8 จำนวน 4 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Manifold with rotating adapter (disposble) ๓ way จำนวน ๑,๐๐๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ PTCA GUIDE WIRE สำหรับหลอดเลือดที่คดเคี้ยว จำนวน ๒๐๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการTEGADERM CHG,8.5CMX11.5CM (25DRSGBX) จำนวน 29 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดสายช่วยหายใจทางจมูกของเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงสำหรับผู้ใหญ่ OPTIFLOW NASAL CANNULAR MEDIUM (สายช่วยหายใจทางจมูกขนาด M) สำหรับเครื่อง Dreager จำนวน 100 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงซักผ้าละลายน้ำ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ใบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

02/06/2566ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

01/06/2566ติดตั้งตาข่ายกันนก - กันคนกระโดด อาคาร 60 ปี อายุรกรรม ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

01/06/2566ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

01/06/2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

01/06/2566จ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องดมยาสลบ GE HEALTHCARE จำนวน 24 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

01/06/2566จ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ จำนวน 478 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

01/06/2566ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน 3 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

01/06/2566ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นชนิดนอน จำนวน 6 คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

01/06/2566ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 50 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

01/06/2566ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

01/06/2566ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการเสื้อกาวน์ตัวยาวพร้อมปักชื่อและโลโก้ จำนวน ๑๘๘ ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER                    ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

02/06/2566ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน ๒๕ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังหน้าท้องชนิดนิ่ม(๓D max,Large,Left) จำนวน ๑๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมรุ่น RA-๒๕ จำนวน ๕๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดปอดเทียมMembraneสำหรับผู้ใหญ่ชนิด Integrade arterial filter จำนวน ๓๕ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการด้ามมือถือสลายเลนส์ จำนวน ๑ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/05/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/06/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้นZNN จำนวน ๒๓ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/05/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจ ระบบทางเดินหายใจชนิดไฟเบอร์ออฟติค จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เสื้อตะกั่วกันรังสี + ปลอกคอกันรังสี จำนวน ๒๒ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณโทรทัศน์ภายนอกอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙ ชั้น ถึงอาคารศูนย์มะเร็งและอาคารสมเด็จพระเทพ ถึงอาคารทรีทเมนท์ จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณโทรทัศน์ภายนอกอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙ ชั้น ถึงอาคารศูนย์มะเร็งและอาคารสมเด็จพระเทพ ถึงอาคารทรีทเมนท์ จำนวน ๑ งาน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ รายการ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02/06/2566ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท (Neurosurgical Navigation)และการผ่าตัดด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Navigation) รุ่น Curve จำนวน 1 เครื่อง และรุ่น Kick จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ Brainlab แบบรวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/06/2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 232167 :: WEBMASTER