Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมรับเข็มที่ระลึกพระราชทาน “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินจากสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง (SKL)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับเทศบาลหัวทะเล จัดประชุมแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลหัวทะเล สู่ Smart Hospital
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ประเมินครั้งที่ 1) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ประเมินครั้งที่ 2) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2565
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานมอบรางวัลโครงการสร้างความสุข ความสามัคคี Happy New Year ปี 2565
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านบริหารงานบุคคล การเงินการคลังและพัสดุ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2565
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามอบพรปีใหม่ ปี 2565 และลงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างตามโครงการ จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยของบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

เปิดอก "เซ็กซ์" ห้ามยาก-แต่ป้องกันได้


          "เซ็กซ์" และ "โรคติดต่อ"เป็น 2 สิ่งที่สังคมให้ความสนใจ พูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเทศกาลแห่งความรัก เรื่องดังกล่าวถูกหยิบมาย้ำเตือน และทำให้สังคมรับรู้ร่วมกันว่าต้องแก้ไข

เปิดอกคุยเรื่อง เซ็กซ์ ห้ามยาก - แต่ป้องกันได้


          เรื่องของเรื่องจะไม่เกิดปัญหาเลย หาก"เซ็กซ์"มาพร้อมกับการป้องกัน และความรับผิดชอบ ปัญหาขณะนี้ คือ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลง ขณะที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันความปลอดภัยน้อยเช่นกัน

          หลายโพลสำรวจพบว่าไม่ใช่เยาวชนทั้งหมดที่จ้องมีเพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก และ 4 ใน 5 ของเยาวชนที่สำรวจยังเห็นว่าเซ็กซ์เป็นเรื่องใหญ่ แต่ความไม่ปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ทุกวันเพราะปัจจัยเสี่ยงอยู่รอบตัวเด็ก ทำให้อาจพลาดพลั้งได้เสมอ

          เมื่อถามถึงการป้องกันพบว่า เยาวชนไทยเพียงร้อยละ 43 ที่เห็นความสำคัญของถุงยางอนามัยป้องกันโรค ส่วนผลสำรวจการใช้และเข้าถึงถุงยางอนามัยคนอายุ 12-24 ปี ในกรุงเทพฯ พบเยาวชนไทยร้อยละ 69 ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ระบุว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 14-15 ปี โดยใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 52

          ถุงยางอนามัยไม่ใช่แค่ไม่ท้อง แต่หมายถึงสุขภาพ เพราะข้อมูลที่น่าเป็นห่วง คือ จำนวนผู้ป่วยหนองในมีเพิ่มขึ้นโดยเมื่อปี 2543 มีอัตราผู้ป่วยจาก 22.3 รายต่อแสนประชากรแต่เมื่อปี 2553 พบว่ามีอัตราผู้ป่วยเพิ่มเป็น 42.2 รายต่อแสนประชากร ปัญหาเกิดจากการไม่ใช้ถุงยางอนามัย ยังไม่นับรวมโรคเอดส์ที่พบการติดเชื้อของกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

          การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัว พูดคุยอย่างเปิดอก และให้ความรู้ สอนความรับผิดชอบ ยับยั้งชั่งใจและให้ความรักตนเองเป็นพื้นฐานให้เกิดความปลอดภัยได้

          การแสดงออกถึงความรัก มีหลากหลายวิธีการให้กำลังใจ การให้สิ่งของ การดูแล ล้วนแต่เป็นวิธีการแสดงออกถึงความรัก แต่เรื่องเซ็กซ์เป็นสิ่งที่ห้ามได้ยาก งานวิจัยหลายชิ้น  ล้วนชี้ไปในทางเดียวกันว่า เด็กมีเซ็กซ์อายุต่ำลง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15 ปี ซึ่งวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพออาจทำให้เกิดปัญหาตามมา

          ความรับผิดชอบ การดูแลสุขภาพให้มีเซ็กซ์ที่ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันป้องกัน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ

          หากไม่รู้จะเริ่มอย่างไรก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ www.takaboutsex.thaihealth.or.th หรือ www.dekd.com/truelove หรือ สายด่วนต่างๆ เป็นต้น

          ดีกว่าปล่อยเด็กเรียนรู้เอาเอง ซึ่งอาจเกิดปัญหาหนักอกตามมาให้แก้ในที่สุด



ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2555 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 4265 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#Admin



HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
45 : ลงบทความ 18 มกราคม 2565


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมรับเข็มที่ระลึกพระราชทาน “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
44 : ลงบทความ 18 มกราคม 2565


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

2030 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด : การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

1131 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

7862 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

3726 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563




ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

12,211,356
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร