Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย ครั้งที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการ HIV CO Ward
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ (MEDICAL GASSYSTEM)
 • ประชุมคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ครั้งที่ 1
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical Reasoning: The essential skills for patient safety and happier
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ระยะ 10 ปี ครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประชุมสรุปประเด็นปัญหาด้านการป้องกันการแพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาล
 • การประชุมวางระบบการให้ยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 • นิเทศให้กำลังใจและเยี่ยมชมงานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในโรงพยาบาลฯ
 • การประชุมเรื่อง “การพัฒนาบริการพยาบาลเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบบริจาคเครื่องมือแพทย์หมุนเวียนเพื่อผู้ป่วย
 • การประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตกรรม
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลเด็กแบบองค์รวม” ตามแนวทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นเรื่องการป้องกันการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน (Anti - bullying)


วันนี้ (17 มิถุนายน 2567)  นายแพทย์สหรัชต์ ชาติพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การดูแลเด็กแบบองค์รวม” ตามแนวทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นเรื่องการป้องกันการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน (Anti - bullying)  โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฎิบัติจริงที่ถูกต้องเหมาะสม  สามารถนำไปเผยแพร่และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวในชุมชน ตลอดจนพัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งภายในจังหวัด มุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูปัญหาการล้อ แกล้ง รังแก มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อไป
 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย (แก้ไขล่าสุด) อ่านทั้งหมด 160 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#Admin



HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
68 : ลงบทความ 24 กรกฏาคม 2567


กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย ครั้งที่ 2
75 : ลงบทความ 24 กรกฏาคม 2567


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด : บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด

4236 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 : มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

3766 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้ : บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้

4523 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

6643 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564




ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

16,264,393
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานดูแลระบบปฏิบัติการและสนับสนุนบริการ