Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดซ้อมแผนอัคคีภัย
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะผู้เยี่ยมจากกลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และการทำเครื่องมือ Korat NAM
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2565
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารและพื้นที่ใช้สอย
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงิน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงิน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงิน
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการพยาบาล ปี 2565
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค จากโครงการโรงพยาบาลสนาม (Common FAI)
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน “การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์”
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปฐมนิเทศและพิธีมอบเกียรติบัตร แก่แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุม “สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา”
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS Provider รุ่นที่ 8
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้การบริหารความเสี่ยงกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 สาขาการพยาบาล


 
  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดร.เพ็ญศรี  รักษ์วงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้การบริหารความเสี่ยงกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  15 สาขาการพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับ ได้รับการฟื้นฟูความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ประกาศโดย อ่านทั้งหมด 72 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดซ้อมแผนอัคคีภัย
8 : ลงบทความ 04 กรกฏาคม 2565


รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะผู้เยี่ยมจากกลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 : ลงบทความ 04 กรกฏาคม 2565


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด : บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด

712 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 : มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

687 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้ : บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้

918 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

2844 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

12,831,622
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร