Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรใบวิชาชีพเวชกรรม ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่เรื้อรัง รุ่นที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงิน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และกิจกรรมการปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมถวายสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
 • พิธีรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • VDO Re-Run ประชุมวิชาการประจำเดือนมีนาคม 2566 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ATLS for Doctors 2023
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 2/2566
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ปี 2566”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2566
 • พิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21
 • ประชุมวิชาการ 2566 “การส่งเสริมบริหารจัดการและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา”
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Excel for data analysis
 • งานสัปดาห์ต้อหินโลก ประจำปี 2566 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการ
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาอัญเชิญพระประจำจังหวัดประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

 

🚩ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีอาการคงที่ ไม่มีความผิดปกติ

🚩ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

🚩รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม ต่อเนื่อง

🚩มียาเดิมเหลือไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ยังไม่ถึงวันนัดพบแพทย์

 

** กรณีที่มียาน้ำ ยาฉีด ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด และยาที่แพทย์พิจารณาไม่เหมาะสมกับการจัดส่ง จะไม่สามารถให้บริการจัดส่งได้


ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2564 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด (แก้ไขล่าสุด) อ่านทั้งหมด 7637 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
25 : ลงบทความ 31 มีนาคม 2566


พิธีมอบประกาศนียบัตรใบวิชาชีพเวชกรรม ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่เรื้อรัง รุ่นที่ 2
14 : ลงบทความ 31 มีนาคม 2566


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด : บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด

1783 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 : มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

1666 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้ : บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้

1841 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

3966 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

13,835,594
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร