Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2563
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวางแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 9
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมหลวงปู่ใหญ่ ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบริการทำฟันฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมโครงการเสริมความรอบรู้เรื่องอาหาร เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 65 วพบ.นครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบ “ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่และเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ”
 • นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีแก่นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงาน“วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “ผู้อำนวยการฯอยากพบเจ้าหน้าที่”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ และสนับสนุนการบริการ
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครบรอบปีที่ 111
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 9
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิคส์), ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
HOSPITAL UNIT
หน่วยงานภายใน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


" หน่วยงานภายใน ...
          โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
"

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานจักษุวิทยา
กลุ่มงานจิตเวช
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานศัลยกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
กลุ่มงานสุขศึกษา
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ไม่ประจำใน รพ.
ยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์


องค์กรแพทย์
สำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักงานแพทย์
สำนักงานตรวจสอบภายใน


โรงพยาบาล หัวทะเล
โรงพยาบาล มหาราช 2


ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบบริการ
ศูนย์สวัสดิการรักษาพยาบาล (ศสร.)
ศูนย์จักษุสาธารณสุข
ศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ศูนย์มะเร็ง
ภาควิชาอายุรศาสตร์


ฝ่ายเวชระเบียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายซ่อมบำรุงทั่วไป
ฝ่ายระบาดวิทยา
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์


งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS)
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (IC)
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์
งานห้องผ่าตัด
งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษอายุรกรรม


ร้านสหกรณ์รพ.มหาราชนครราชสีมา จำกัด
ห้องสมุดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาข้อมูล ณ วันที่ 01 มกราคม 2555 ประกาศโดย นาย กอบเกียรติ บุญเกิด (ผู้ดูแลระบบ) อ่านทั้งหมด 133754 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2563
50 : ลงบทความ 26 ตุลาคม 2563


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวางแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 9
56 : ลงบทความ 26 ตุลาคม 2563


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) : ระวัง! Ransomware ปี 2020 จะอันตรายและฉลาดมากขึ้น

513 : ลงบทความ 10 กันยายน 2563
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

578 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
การจัดการความเคลียดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : ที่ปฎิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19

709 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร? : การใส่ใจพฤติกรรมและอารมณ์เด็กในระยะโควิด-19

590 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

9,389,827
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร