Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จักษุแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการให้บริการของคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 และ 12
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณ บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม “เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีอุปการคุณ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการให้บริการของห้องตรวจที่ OPD
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง จากโรงงานน้ำตาลพิมาย เพื่อใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยมการให้บริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบคุณหน่วยราชการช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่
 • ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

ป้องกันโรคท้องร่วงในช่วงน้ำท่วม


          ขณะนี้หลายๆ จังหวัดประสบภาวะ "มหาอุทกภัย" ต้องระวังเชื้อโรคที่ปนมากับน้ำสกปรกที่ท่วมตามบ้านเรา ให้มากไม่แพ้การเฝ้าระวังระดับน้ำ เนื่องจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำอาจเล็ดรอดเข้ามาปะปนกับอาหารทั้งก่อนและหลังปรุงได้

          ก่อนที่จะพูดถึงการเลือกซื้ออาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นจึงควรล้างฟอกมือให้สะอาดหมดจดทั้งก่อนปรุงและก่อนรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัย เพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษเนื่องจากผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำร่วมกับการป้องกันการได้รับสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารต่างๆ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้

          การเลือกอาหารประเภทผักสดผลไม้ ควรเลือกผักที่ไม่สวยงามจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงยาฆ่าแมลง และอาหารที่สีต่างจากธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่ย้อมสี หรือใช้สารฟอกขาวและควรสังเกตว่าไม่มีคราบขาวของเชื้อราที่อาหาร

          การเลือกซื้ออาหารทะเล ควรเลือกประเภทที่สด ปลาเหงือกแดง ตาใส ครีบหางเป็นมัน กุ้งหัวไม่หลุด เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ควรเลือกประเภทที่เนื้อไม่แดงจนเกินไป ไม่มีเม็ดสาคู ไม่มีสีออกเขียวซึ่งแสดงถึงความไม่สด

          นอกจากนี้การล้างเก็บสิ่งปฏิกูลก็เป็นเรื่องสำคัญต่อการกำจัดเชื้อโรค เราสามารถจัดการกับสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีง่ายๆ ลดปัญหาโรคระบบทางเดินอาหาร และโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อได้ด้วยการล้างผักผลไม้ให้สะอาด โดยล้างผ่านน้ำหลายๆ ครั้งหรือแช่ในน้ำเกลือหรือแช่ใน น้ำละลายด่างทับทิม

          ล้างภาชนะให้สะอาดทุกครั้ง เช่น เขียง มีดช้อน ส้อม ถ้วย จาน แก้วน้ำ และการใช้ช้อนกลางทุกครั้งในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และผ่านการปรุงที่ถูกต้องปลอดภัย ถ้าจำเป็นต้องนำมารับประทาน อีก ควรทำให้ร้อนจึงจะปลอดภัย

          ไม่ควรรับประทานอาหารที่ปรุงทิ้งไว้นาน เพราะอาจจะบูดเน่าก่อนที่เราจะนำมารับประทาน และควรต้มน้ำให้สุกทุกครั้งก่อนนำมาดื่ม โดยเฉพาะน้ำที่กดจากตู้กดน้ำทั่วไปเพราะอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ ควรเลือกวัตถุดิบที่ถูกสุขลักษณะ เลือกผักผลไม้ที่สดและสะอาด ใช้เวลาในการเลือกให้พิถีพิถันขึ้นเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพที่สุด

          นอกจากนี้ ยังต้องแยกอาหารที่เป็นวัตถุดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้วเพราะเนื้อสัตว์ดิบอาจจะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียมา อาหารที่ปรุงสุกควรใส่ภาชนะ ที่ปิดสนิท ไม่ควรวางปะปนกันและควรเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่เชื้อโรคเติบโตได้ดีคือ 5-60 องศาเซลเซียสถ้าต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส  เชื้อโรคจะไม่เจริญเติบโตแต่ไม่ตาย จึงควรอุ่นอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนำมารับประทาน

บทความ โดย หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Center) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร.๐ ๔๔๒๓ ๕๐๘๓-๘๕

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 1629 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จักษุแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง
39 : ลงบทความ 26 พฤศจิกายน 2564


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการให้บริการของคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 และ 12
34 : ลงบทความ 26 พฤศจิกายน 2564


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

1714 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด : การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

871 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

7457 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

3448 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

11,970,225
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร