Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • พ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • พิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการ Thai genome project 50 K
 • พิธีเปิด“คลินิกพฤฒาเวช” เพื่อการดูแลผู้สูงวัย รพ.หัวทะเล (เครือข่ายรพ.มหาราชนครราชสีมา)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “Just Listen เพราะ การฟังคือพลังที่ดีที่สุด”
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง (SMI-V Care)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย - รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566
 • VDO Re-Run ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศเลื่อนวันเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย-โอน ข้าราชการ และกำหนดวัน เวลา ในสถานที่คัดเลือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาได้รับการทำบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย โดยการบริจาคอวัยวะ รายที่ 117 ของโรงพยาบาลฯ
 • พิธีเปิดห้องรับบริจาคโลหิต สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ อาคารเอ็มพาร์ค
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.สคร.9 นครราชสีมาคนใหม่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย - รับโอน ข้าราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ. ร่วมให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 543 ประกาศโดย อ่านทั้งหมด ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


พ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
85 : ลงบทความ 30 พฤศจิกายน 2565


พิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการ Thai genome project 50 K
79 : ลงบทความ 29 พฤศจิกายน 2565


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด : บุคลากรมหาราชปลอดภัยจากโควิด

1351 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 : มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

1329 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้ : บุคลากรมหาราชจะปลอดโควิดถ้าช่วยกันทำสิ่งต่อไปนี้

1429 : ลงบทความ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก : กิจกรรมบำบัดอาสา แก้ไขปัญหา กลืนลำบาก

3462 : ลงบทความ 20 สิงหาคม 2564
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

13,435,225
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร