ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

** เปิดไฟล์ไม่ได้ คลิ๊กติดตั้งโปรแกรม
ประกาศ ณ วันที่ 02/06/2566
ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน ๒๕ เครื่อง  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER