ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

** เปิดไฟล์ไม่ได้ คลิ๊กติดตั้งโปรแกรม
ประกาศ ณ วันที่ 02/06/2566
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมรุ่น RA-๒๕ จำนวน ๕๐ อัน  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER