ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

** เปิดไฟล์ไม่ได้ คลิ๊กติดตั้งโปรแกรม
ประกาศ ณ วันที่ 02/06/2566
ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟท์แวร์ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท (Neurosurgical Navigation)และการผ่าตัดด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Navigation) รุ่น Curve จำนวน 1 เครื่อง และรุ่น Kick จำนวน 1 เครื่อง ผลิตภัณฑ์ Brainlab แบบรวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER