รายงาน
 
IS
ผู้บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุขนส่ง เทศกาลปีใหม่ 29/12/2565 ถึง 04/01/2566
ทุกรายที่มา รพ.มหาราชนครราชสีมา
แยกตามพาหนะและคนเดินเท้า
พาหนะผู้บาดเจ็บ
จำนวนบาดเจ็บ(ราย)
  เฉลี่ย/วัน
29-ธ.ค. 30-ธ.ค. 31-ธ.ค. 01-ม.ค. 02-ม.ค. 03-ม.ค. 04-ม.ค. รวม
จักรยานยนต์(02)
19 42 25 31 23 16 14 170 24
เก๋ง(04)
1 0 1 0 1 0 0 3 0
ปิคอัพ(05)
4 1 5 0 5 2 3 20 3
รถโดยสาร(09)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
บรรทุก(06)
0 0 1 0 0 0 0 1 0
รถอื่นๆ(99)
0 3 0 0 4 1 1 9 1
คนเดินเท้า(00)
0 0 2 0 0 0 2 4 1
รวมอุบัติเหตุขนส่ง
24 46 34 31 33 19 20
207
30
ยอดรวม
Copyright © โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา