รายงาน
 
IS
ผู้บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุขนส่ง เทศกาลปีใหม่ 29/12/2564 ถึง 04/01/2565
ทุกรายที่มา รพ.มหาราชนครราชสีมา
แยกตามพาหนะและคนเดินเท้า
พาหนะผู้บาดเจ็บ
จำนวนบาดเจ็บ(ราย)
  เฉลี่ย/วัน
29-ธ.ค. 30-ธ.ค. 31-ธ.ค. 01-ม.ค. 02-ม.ค. 03-ม.ค. 04-ม.ค. รวม
จักรยานยนต์(02)
24 32 26 31 23 20 19 175 25
เก๋ง(04)
2 2 0 2 3 0 0 9 1
ปิคอัพ(05)
4 8 2 1 0 0 2 17 2
รถโดยสาร(09)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
บรรทุก(06)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รถอื่นๆ(99)
4 0 3 3 1 2 1 14 2
คนเดินเท้า(00)
2 1 1 3 0 0 0 7 1
รวมอุบัติเหตุขนส่ง
36 43 32 40 27 22 22
222
32
ยอดรวม
Copyright © โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา