Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์ทหารอากาศ
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมเข้ารับรางวัล DIABETES PATIENT CARE TEAM AWARD 2018 และร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 (20 TH HA National Forum)
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานสวัสดิการและสื่อสารองค์กร
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฏิคมที่เป็นเลิศ”
 • ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมโครงการ “รวมพลังจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเภสัชกร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการตรวจประเมิน GREEN and CLEAN Hospital
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม“สัปดาห์ต้อหินโลก”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง” สำหรับแพทย์ Staff และพยาบาล รุ่นที่ 3
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง” สำหรับแพทย์ Staff และพยาบาล รุ่นที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมคณะกรรมการ CHRO เขตสุขภาพที่ 9
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยการยพาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนบริการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ Korat Rehabilitation ครั้งที่ 6
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสุขภาพเด็กดี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561


              วันนี้ (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสุขภาพเด็กดี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 โดยมีนายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงนิตยา วิษณุโยธิน หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาให้การต้อนรับ จังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา, โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา, ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 (หัวทะเล), ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 (วัดป่าสาลวัน) และศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 12 (จอหอ) จัดงานประกวดสุขภาพเด็กดี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงการดูแลบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 อายุ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน และประเภทที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน 1 วัน ถึง 5 ปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 61 คน ผู้ชนะการประกวดทุกประเภทจะได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร โดยมีรายนามผู้ชนะการประกวด ดังนี้ ประเภทที่ 1 อายุ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน รางวัลที่ 1 เด็กหญิงอริสรา ศรีจันทร์, รางวัลที่ 2 เด็กหญิงศรัณญ์พร มะเริงสิทธิ์, รางวัลที่ 3 เด็กหญิงลภัส เจียมจังหรีด, รางวัลชมเชย เด็กหญิงวริษฐา ยุวัฒนา ประเภทที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน 1 วัน ถึง 5 ปี รางวัลที่ 1 เด็กชายพงศกร พันธุรังสี, รางวัลที่ 2 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา วิเศษแก้ว, รางวัลที่ ๓ เด็กชายภัทรเวช ชลเมธีกุล, รางวัลชมเชย เด็กหญิงธัญพร ตันเต็ง

 

 

 

 

ฉบับที่ 268/2561    ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์        ภาพ : งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ พรส.

30 มีนาคม 2561


ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ประกาศโดย นางสาว เกณ์ณิกา พราวศรี อ่านทั้งหมด 604 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
23 : ลงบทความ 21 มีนาคม 2562


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์ทหารอากาศ
18 : ลงบทความ 21 มีนาคม 2562


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
จะอยู่กันอย่างไร? ในเมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5 : ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

187 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้ : ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2498 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560
ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา : สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2998 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้เผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry จากรายงาน กล่าวว่า มัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่

8607 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

7,365,428
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์