ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ รายการถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียม ประกอบด้วย 2 ส่วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '21/3/2562'

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแก๊สทางการแพทย์ (Nitric oxide) จำนวน 24 ถัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซอง 50 กรัม บรรจุ 500 ซอง น้ำหนัก 25 กิโลกรัม จำนวน 100 ถัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Microplates (barcoded) automated จำนวน ๘๐๐ Pc. ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ABO Rh REVERSE จำนวน ๔,๖๐๐ CASSETTE ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เช่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ (AUTOCLAVE) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/3/2562'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ซ่อมแซมพื้นห้องน้ำห้องพิเศษ หลวงพ่อคูณ ชั้น 1 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/3/2562'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ABO-Rh/Reverse จำนวน 30,000 Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/3/2562'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการใบมีดสำหรับเครื่องตัดต่อสายโลหิตระบบปราศจากเชื้อ จำนวน 20,160 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกรอความถี่สูงสำหรับกรอเส้นเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑๖ รายการ '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra aortic balloon catheter) จำนวน ๒๕ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับ-ส่ง อาจารย์แพทย์และทีมทำงาน จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปประชุมที่โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค NAN LACTOSE FREE DSB 085-1 จำนวน 5 ลัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค NAN LACTOSE FREE DSB 085-1 จำนวน 5 ลัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 132 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 132 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • โครงการจัดซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ '21/3/2562'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายและเชื่อมสัญญาณ จำนวน 13 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/3/2562'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ปรับปรุงพื้นสำนักงานอาคารเรือนไทย ชั้น 2 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/3/2562'

 • ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย (เรือนไทย) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการAnti-VZV IGG จำนวน ๓๐๐ TEST ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวัด Valpoic acid (Depakin) จำนวน ๔๐๐ TEST ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการTEST TUBE ๑๓x๑๐๐pp จำนวน ๓๐PACK ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการSample cup ๐.๕ ml จำนวน ๑๐ PACK ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน ๓ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะและพกพาได้ จำนวน ๒๔ เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโปรแกรมระบบภาพบันทึกเวชระเบียนสำหรับจ่ายยาผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ ระบบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 โครงการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเตียง ALLEGRO แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเตียง รุ่น 3600 แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้อง negative pressure หอผู้ป่วยแยกโรค จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องสะอาด พร้อมอะไหล่ ห้องเตรียมยาปราศจากเชื้อ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/3/2562'


 • ทั้งหมด 42,011 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 841 หน้า
  หน้า 149/841
  เริ่มต้น    136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER