ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำทิ้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการแว่นขยายสำหรับตรวจดวงตา ชนิดใช้แบตเตอร์รี่ จำนวน 1 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างติดตั้งพัดลมติดผนัง กลุ่มงานอายุรกรรม โซน C อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างติดตั้งตู้โหลดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานสวน - สนาม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมบานประตูช่องชาร์ป อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Disposable Electrode ๑๐x๑๐ Sheets (ตัวติดหน้าอก แขน ขา สำหรับเด็กแรกเกิด) จำนวน ๓๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในขณะทำการผ่าตัด จำนวน ๕ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันรังสีในขณะทำการผ่าตัด จำนวน ๕ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Save Pads AED Adult จำนวน 4 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ O๒,Corrugate tube จำนวน ๑๐๐ เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุงเก็บปัสสาวะ (Urine Bag) จำนวน 34,100 ใบ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำระบบ UF ๕ ขั้นตอน (๒๐ นิ้ว) พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๕ รายการ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดตรวจหาเลือดในตัวอย่างอุจจาระ ชนิดตลับทดลอง จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ น้ำยาตรวจวัด CD4+Lymphocyte จำนวน 20,000 Test ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ O๒ Mask with bag adult (๕๐อัน/กล่อง) จำนวน ๖๕๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Boot Cover (๑๐๐คู่/ลัง) จำนวน ๑๐ ลัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Silicone CWV Drain ๑๐mm. จำนวน ๒๕๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bioteq Drainage Catheter Set ๘Fr.๓๐cm. จำนวน ๔๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ Instrument Cassette ๑๐ inst, ๕x๗.๕x๑, Hinged Cover จำนวน ๖๐ PCS ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2561ครุภัณฑ์การแพทย์ หุ่นจำลองการฝึก ๔ รายการ จำนวน ๕ ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  '24/8/2561'

 •  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ PANAVIA F๒.๐ KIT,TC จำนวน ๒ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ Multicore flow refill ๕๐ g medium จำนวน ๓ EACH ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Puncture Needle ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Mission Biopsy (KIT) (๑๘G - ๒๐G ความยาวเข็ม ๑๖ - ๒๐ cm.) จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ด้ามมีด No.4 Scale (Scalpel Handle#4 S/S) จำนวน 4 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Coil with Cerclage Wire เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๕mm.length ๑๐m. Stainless Steel (Wire Coil ๑.๒๕mm.) จำนวน ๒๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ I-๑๓๑-MIBG (Diagnostic)๑mCi จำนวน ๒ vial ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • โครงการจัดซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน ๓ รายการ '24/8/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการก๊าซหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิด ๒ วาล์ว จำนวน ๘๐ ถัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการก๊าซหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. ชนิด ๒ วาล์ว จำนวน ๘๐ ถัง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว จำนวน ๒๐๐ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการSD BiolinHBeAg Cassette จำนวน ๒ SET ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการTRIGLYCERIDE AU จำนวน ๗,๕๐๐ TEST ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/8/2561'


 • ทั้งหมด 33,198 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 664 หน้า
  หน้า 149/664
  เริ่มต้น    136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER