ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sterile Prewashed 9นิ้วx9นิ้วx8ply (4 pcs/pkt) (ผ้าซับหน้าท้อง 9x9 ปลอดเชื้อ) จำนวน 500 แพ็ค ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '25/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเพนโรสเดรน ขนาด 1/4 นิ้ว จำนวน 10 กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '25/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค 4666 นม. จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '25/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '25/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟ จำนวน 1งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '25/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์สี จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '25/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '25/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหัวเตาแก๊สเตาใหญ่ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '25/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '25/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 12 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '25/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '25/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '25/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 1 รายการ '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 3 รายการ '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 1 รายการ '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 1 รายการ '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน 420 แกลลอน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการกระป๋องฝาเกลียว จำนวน 300 BOX ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/4/2561'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการน้ำมันซิลิโคนสำหรับกดจอประสาทตา จำนวน 250 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/4/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '24/4/2561'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/4/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น จำนวน 60 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตำราทางการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายและเชื่อมสัญญาณ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายและเชื่อมสัญญาณ จำนวน ๑๐ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '24/4/2561'

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการวัสดุเย็บแผลไหมที่ทำมาจากเส้นใยของไหมจากธรรมชาติ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/4/2561'

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการบอลลูนขยายหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral Balloon Catheter) จำนวน 80 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '24/4/2561'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดผ่าตัดท่อน้ำตาผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ TRANSEPTAM NEEDLE PUNCTURE (BROCKEN BROUGH) จำนวน 10 เส้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Guide Extension Catheter (ชุดสายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์) จำนวน 10 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการกระดาษ Thermal ขนาด ๕๗ mm. x ๒๕ m. จำนวน ๓๐ ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Steridrape Femoral ANG.Drape จำนวน 115 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนและอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Delivery system for atrial septal) จำนวน 5 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure tubing 12 นิ้ว จำนวน 500 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '24/4/2561'


 • ทั้งหมด 27,207 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 545 หน้า
  หน้า 149/545
  เริ่มต้น    136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER