ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ๒ Lumen ๔Fr. ๑๓ cm. Central Venous Catheter จำนวน ๕๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงแป้งแบเรี่ยม (ONE - PIECE RIGID SPOUT EXACTOR ๑ BAG) จำนวน ๖ โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '21/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นฟิล์มสำหรับปิดผิวหนังตำแหน่งให้สารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '21/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bioteq Drainage Catheter Set ๘Fr. ๓๐ cm. จำนวน ๔๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Clip HX-๖๑๐-๑๓๕ (ลูกคลิปสีชมพูกาง ๑๓๕ องศา ขาสแตนดาร์ด) จำนวน ๕ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเจาะและตัดกะโหลกศีรษะใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ จำนวน 9 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านเจาะกระดูกด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจการนอนหลับ พร้อมเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Non Sterile-Isolation Gown จำนวน ๒๒,๐๐๐ ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Eye Shield (ฝาครอบตา) จำนวน ๗๐๐ อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Ultrasound Paper จำนวน ๑๐๐ ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Eye Pad Sterile จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Lubricating Jelly จำนวน ๔๘๐ หลอด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Sodium Hypochloride ๕g จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing ๖๐ นิ้ว จำนวน ๘๕๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด จำนวน ๓๐๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตะแกรงใส่ชาร์ตหน้าเตียง จำนวน 8 ตัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยกแฮนด์ลิฟท์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟส่องสว่างด้านข้างรถพยาบาล จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแผงควบคุมสวิทซ์พัดลม จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการEosin y solution (Path๒) จำนวน ๘ Bott ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการหลอดทดสอบสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓๐ PACK ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม (PCR) ในตัวอย่างเลือดโดยวิธี Real Time PCR จำนวน ๓๖๐ TEST ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ Hepatitis C Virals (Hepatitis C Viral Load) โดยวิธีขยายสายพันธุกรรม (PCR) ในตัวอย่างเลือดโดยวิธี Real Time PCR จำนวน ๒๑๖ TEST ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Spongostand ๗๐x๕๐x๑๐ จำนวน ๕ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระดาษ EKG for use on Mortara ๙๑๐๐-๐๒๙-๕๐(Roll) ELI๒๓๐ ขนาด ๒๑๐mm.x๒๑m.x๑๖mm. จำนวน ๗ ม้วน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ EKG Paper P๒๑๐x๔๘Z (๕พับ/กล่อง) จำนวน ๑๕ กล่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tracheostomy Tube No.๔.๐mm. จำนวน ๑๐ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๑๗๐g. จำนวน ๒๒๐ กระป๋อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไต ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม รายการ Gemini MBT๐๒๒ FULL KIT จำนวน ๑๔๐ KIT ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๙ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'

 • ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บซ่อมเส้นเอ็น (Soft tissue Fixation Suture) จำนวน ๗๙ ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง '20/2/2562'


 • ทั้งหมด 33,192 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 664 หน้า
  หน้า 1/664
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER