มีปัญหาเรื่องการใช้เว็บหรือรายงาน โทร 044-235239 บ๊อบบี้
 
ส่งรายงานเข้า CUP

รวมลิงค์ส่งรายงาน

รวมลิงค์ข้อมูลสำคัญ

เรื่องแจ้งให้ทราบ

อบรมวิชาการ

6 Weekend

หัวข้ออื่นๆ

แหล่งข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แหล่งข้อมูล ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)

ศูนย์ปฏิบัติการ รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดที่เม็กซิโก

แหล่งข้อมูล ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)

 

เว็บ ศสช.ต่างๆ


รายงานการส่งข้อมูล PCU ที่ยังไม่ได้ส่ง
ชื่อ PCU 0110 รง.5 504 SR2 1 เดือน SR2 3 เดือน SR2 6 เดือน
ศสช.ศีรษะละเลิง (หน่วยบริการประจำ) กพ มีค พค กค กย กพ มีค กย
ศสช.บ้านใหม่
ศสช.หลักร้อย
ศสช.ยางใหญ่ กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย งวด2 งวด3 งวด4 งวด1 งวด2
ศสช.โพนสูง (หน่วยบริการประจำ) กย งวด4 งวด2
ศสช.หนองยารักษ์
ศสช.สีมุม
ศสช.พุดซา
ศสช.ทุ่งกระโดน
ศสช.พลกรัง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ศสช.หนองกระทุ่ม
ศสช.มะค่า (หน่วยบริการประจำ) สค สค สค
ศสช.หนองไข่น้ำ
ศสช.ระกาย
ศสช.โคกสูง
ศสช.กระฉอด งวด3 งวด4 งวด2
ศสช.ขนาย
ศสช.หนองปลิง (หน่วยบริการประจำ)
ศสช.โนนฝรั่ง กย งวด4 งวด2
ศสช.โตนด
ศสช.หนองพะลาน
ศสช.หัวทะเล (หน่วยบริการประจำ)
ศสช.วัดป่าสาละวันตค ตค
ศสช.คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัวตค
ศสช.จอหอ
ศสช.สถานีกาชาดที่ 4
ศสช.วัดบูรพ์ (หน่วยบริการประจำ)
ศสช.ราชภัฏ
ศสช.หนองปรู (หน่วยบริการประจำ)
ศสช.หนองพลวงมะนาว
ศสช.ไชยมงคล พย สค กย

เสื้อผ้าแฟชั่น