Menu
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา :: MNRH Training Center # ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม
TRAINING NEWS
  ข่าวสารประชาสัมพันธุ์จากศูนย์ฝึกอบรม

        ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธุ์ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ สาระน่ารู้ จากศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ทั้งหมดจากที่นี่เลยค่ะ

0
ตย.หนังสือ Elective
01 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียดโครงการ  | ลงทะเบียนออนไลน์
0
ตย. บันทึกเดินทางไปราชการ
01 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียดโครงการ  | ลงทะเบียนออนไลน์
0
ตัวอย่าง หนังสือไป Elective
01 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียดโครงการ  | ลงทะเบียนออนไลน์
0
ตัวอย่าง บันทึกเดินทางไปราชการ
01 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียดโครงการ  | ลงทะเบียนออนไลน์
0
ตารางปฏิบัติงาน (หมุนเวียน)
31 ตุลาคม 2559 
รายละเอียดโครงการ  | ลงทะเบียนออนไลน์
0
โครงการอบรมศักยภาพหัวหน้า/ครูพี่เลี้ยงสหสาขาวิชาชีพ
19 เมษายน 2559 
รายละเอียดโครงการ  | ลงทะเบียนออนไลน์
0
อบรม Palliative Care (Intern) รุ่น 1
25 มกราคม 2559 
รายละเอียดโครงการ  | ลงทะเบียนออนไลน์
0
Basic life support มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน จำนวน 50-70 คน วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11 มีนาคม 2558 
รายละเอียดโครงการ  | ลงทะเบียนออนไลน์
1666
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม CKD-online และแนวทางส่งต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา
09 กรกฏาคม 2557 
รายละเอียดโครงการ  | หมดเขตลงทะเบียน
1652
ประชุมวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI สำหรับพยาบาลในเครือข่ายเขตนครชัยบุรินทร์ “อุ่นใจทุกทริป กับ STEMI on Tour”
ประชุมวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI สำหรับพยาบาลในเครือข่ายเขตนครชัยบุรินทร์ “อุ่นใจทุกทริป กับ STEMI on Tour” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสบายแกรนด์ โรงแรมสบาย
25 มิถุนายน 2557 
รายละเอียดโครงการ  | หมดเขตลงทะเบียน

    หน้า 1 / 12 |  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]  [ Next ] (all : 115 Record) 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
Copyright © MNRH Training Center All Right Reserved
Powered By กอบเกียรติ บุญเกิด, บดินทร์ หวังร่วมกลาง :: 044 235729 - 30 ::
WEBMASTER