Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ในหน่วยงาน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง“กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข”
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ALCS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2558
 • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปักหมุดหมายเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพยาบาลพื้นฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
 • บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการประจำปีภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 7
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมวิชาการพยาบาล DHF Manager รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์, ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานอาสาพาธรรม...ไปเยี่ยมท่าน ครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะกรรมการจัดฝึกอบรมและคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 16”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเรื่อง“สารสนเทศสู่งานวิจัยในงานประจำนำสู่คุณภาพบริการงานห้องผ่าตัด” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่พยาบาลใหม่ ประจำปี 2558
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเรื่อง“การป้องกันและควบคุมสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปี 2558”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันพยาบาลสากล ปี 2558


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ