Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงาน“เย็นฉ่ำน้ำใจ สายใยครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2559”
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงาน“ส่งเสริมค่านิยมไทย สงกรานต์
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา), ตำแหน่งช่างเทคนิค (โยธา, ก่อสร้าง), ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกิจกรรมคนดัง“คั่วหมี่โคราช”ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2559
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ เรื่องการเจ็บปวดจากมะเร็งแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงสหสาขาวิชาชีพ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมามอบรางวัลประกวดสุขภาพเด็กดี งานย่าโม ปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานพิธีเปิดการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดให้ความรู้เรื่อง “โรคลมชัก” แก่ประชาชน


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ