Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมโครงการ สมายล์ สมาร์ท สามัคคี ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
 • สมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจและชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอบรมเรื่องการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับไต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 10 สาขา เขตบริการสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดประกวดสุขภาพเด็ก เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี2558
 • ซากเเมลงสาบ…น่ากลัวกว่าตัวเป็นๆ
 • ครีมที่คุณใช้อยู่ทำให้สวยใสหรือเสียโฉม กันเเน่?
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ฟ้าผ่ามีโอกาสโดนเเค่ไหน
 • 50% ที่มีอาการนิ้วล็อคต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี นพ.สสจ. ผอก.รพศ./รพท. ทั่วประเทศ
 • คนไทย (เมา) ไม่แพ้ชาติใดในโลก
 • ร่างกายเสื่อมได้ไม่เลือกวัย
 • 5 หายนะของแตะหนีบ!!
 • มนุษย์นอนแปลกแบบไหนที่คุณเป็น
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ