Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน ประจำปี 2558
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง “การคัดกรองมะเร็งช่องปากอย่าง มีประสิทธิภาพ”
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแถลงข่าวโครงการระดมทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
 • กระเป๋านร.เด็กไทยหนักเกินตัว เสี่ยงเกินวัย
 • ทำไมถึงเจอมะเร็งในตอนระยะสุดท้าย
 • ดื่มกาแฟอย่างไรให้ดูชาญฉลาด
 • 7 นิสัยเสียที่ทำให้อ้วนไม่รู้ตัว !!!
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดแถลงข่าวการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • ของขวัญปีใหม่ฟรีเพื่อประชาชน
 • 10 สิ่งของต้องพร้อมก่อนไปแบ็คแพ็ค
 • โรคใหม่แห่งยุคสังคมก้มหน้า
 • มนุษย์นอนแปลกแบบไหนที่คุณเป็น
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสารเคมี วัสดุและของเสียอันตราย
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปิดห้องปฏิบัติการDRA แห่งแรกในอีสาน
 • รมว.สธ.ตรวจราชการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ