Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมามอบรางวัลประกวดสุขภาพเด็กดี งานย่าโม ปี 2558
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • มะเร็ง? รู้ตัวอีกทีก็ระยะสุดท้ายแล้ว
 • ผอมแห้งแต่ทำไมลงพุง?
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
 • กลางวันไม่ตื่น กลางคืนไม่นอน เร่งวันตายด้วยโรคร่าเริง
 • 6 การนอนที่โครตจะทำลายสุขภาพ
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการผู้สำเร็จหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี2558”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานเสริมบารมี สุขโชคดีในเดือนเกิด(เดือนกุมภาพันธ์)
 • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เปิดอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2558”
 • น้ำมะเขือเทศ ขาวจริงหรือแค่มโน
 • สาว - สูบ - เสี่ยง
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมโครงการ สมายล์ สมาร์ท สามัคคี ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
 • สมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจและชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอบรมเรื่องการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับไต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 10 สาขา เขตบริการสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดประกวดสุขภาพเด็ก เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี2558


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ