Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • พิธีเปิดการใช้ถนนตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจร ถนนช้างเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง“โรคตามฤดูกาล”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้าง \"อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี\"
 • ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • ประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๗
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจสำหรับแพทย์ พยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริการด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)
 • แจ้งเลื่อน!!! ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมคลินิกผู้สูงอายุ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานเสริมบารมี สุขโชคดีในเดือนเกิด
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ