Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • พิธีมอบรางวัล“คนดีศรีมหาราช” ประจำปี 2559
 • เสวนาพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ครบรอบ 107 ปี
 • พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ เนื่องใน“วันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ครบรอบ 107 ปี”
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครบรอบ 107 ปี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดเวทีผู้บริหารพบผู้เกษียณราชการ ปี 2559
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan เขตสุขภาพที่ 9 จัดงาน KICK OFF Server Thai Refer เขตสุขภาพที่ 9
 • คณะกรรมการ Service plan เขตสุขภาพที่ 9 จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น Service plan เขตสุขภาพที่ 9
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Service plan Show & Share เขตสุขภาพที่ 9
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๕๙
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2559
 • รพม.นม.ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับกองทัพภาคที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการในวาระครบรอบวันสถาปนา 107 ปี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะดูงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีเจิม-เบิกเนตรพระพุทธรูปและบวงสรวง/อัญเชิญพระภูมิ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมฟื้นฟูพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เขต 9
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 • รพม.นม.จัดประชุมคณะกรรมการ Service Plan 18 สาขา ระดับเขต 9


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ