Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานโครงการเพิ่มพูน ทักษะเครือข่ายที่ 3 ประจำปี2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง“โรคสะเก็ดเงิน”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องช่วยหายใจ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง“การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” แก่บุคลากร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กอ้วน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ เบาหวานโลก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบพัดลมโคจรเพื่อสนับสนุนบริการ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับโล่ห์นักบริหารดีเด่นจากสมาคมนักบริหารสาธารณสุข
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาเตือนภัยจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟและการจมน้ำ ช่วงเทศกาลลอยกระทง
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมองค์กรแพทย์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาเปิด “ศูนย์จัดการงาน Service Plan Organizing Center”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานเสริมบารมี สุขโชคดีในเดือนเกิด
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องวันปิยมหาราช ปี2557
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลลำปาง
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคลากร


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ