Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 นครชัยบุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ ครั้งที่ 3 ปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุม COPD and Asthma เขตนครชัยบุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ALCS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีถวายคำกล่าวราชสดุดี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาอบรมเรื่อง“ช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS” แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2559 รุ่นที่ 1
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ดูแลหลักและญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเรื่อง“ผู้นำทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม“Clinical Palliative Care for community Nurses” รุ่นที่ 3
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะนิเทศติดตามงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการจัดตั้ง STOKE UNIT เขตบริการสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุม H&M : Hand and Mind up to 65 percent เครือข่ายวาร์ฟาริน เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ ประจำปี 2558”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงานอาสาพาธรรม...ไปเยี่ยมท่าน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับการเยี่ยมสำรวจ Surveillance Survey จากสรพ.
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี2559


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ