Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงาน “เรียงถ้อย...ร้อยใจ...มอบรักไว้...ตลอดกาล”
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ออกกำลังกายเวลาไหนเผาผลาญได้ดีสุด
 • เปลี่ยนบ้านเป็นฟิตเนสด้วยของใช้ในบ้าน!!!
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ รุ่นที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการในวาระครบรอบวันสถาปนา 106 ปี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้ “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการเครือข่ายกระตุ้นพัฒนาการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุม“โครงการยิ้มสวย เสียงใส ใจสัมพันธ์”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมสัมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
 • เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการ เรื่อง “แนวคิด LEAN ในการทำ R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร”
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ รุ่นที่ 1
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Palliative Care เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว เครือข่ายบริการปฐมภูมิเมืองย่าหัวทะเล 4
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 2
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมทบทวนระบบส่งต่อการดูแลผู้ป่วยเด็กใส่ท่อช่วยหายใจ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ