Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมคลินิกผู้สูงอายุ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานเสริมบารมี สุขโชคดีในเดือนเกิด
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมรักษ์ตับฯจัดงานเนื่องในวันตับอักเสบโลก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการถ่ายภาพ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการใช้โปรแกรม CKD-Online
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดโครงการ Show & Share 2014
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครราชสีมาจัดอบรม ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2557
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในหอผู้ป่วย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ