Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีถวายสักการะและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) ลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ชาย), ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (หญิง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเภสัชกร, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) \"รู้ทันภัยร้าย ห่างไกลโรคตับ\"
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่ (อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี และท้าวเวชสุวรรณ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันแสดงความยินดีแก่ ผศ.นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 • พิธีมอบรางวัล“คนดีศรีมหาราช” ประจำปี 2559
 • เสวนาพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ครบรอบ 107 ปี
 • พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ เนื่องใน“วันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ครบรอบ 107 ปี”
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครบรอบ 107 ปี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดเวทีผู้บริหารพบผู้เกษียณราชการ ปี 2559
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan เขตสุขภาพที่ 9 จัดงาน KICK OFF Server Thai Refer เขตสุขภาพที่ 9
 • คณะกรรมการ Service plan เขตสุขภาพที่ 9 จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น Service plan เขตสุขภาพที่ 9
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Service plan Show & Share เขตสุขภาพที่ 9
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๕๙


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ