Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ALCS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม“สมาย สมาร์ท สามัคคี” รุ่นที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่พยาบาลใหม่ ประจำปี2557
 • ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมประจำเดือนเมษายน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักจิตวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงาน“มนต์รักสงกรานต์”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
 • น้ำดื่มมีวันหมดอายุ จริงหรือ ?
 • เอาตับเขามา ใส่ใจเรา
 • สถานการณ์ความรุนเเรงทางเพศ
 • ใส่หมวกเเล้วหัวล้าน... จริงหรือ?
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2557
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพร้อมบริการประชาชนช่วงสงกรานต์นี้
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการเยี่ยมสำรวจจากสรพ.
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม“การพยาบาลบาดเจ็บที่ศีรษะ รุ่นที่ 2”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาศึกษาดูงานเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รพ.พุทธชินราช


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ