Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยฯจัดประชุมวิชาการศัลยกรรมทั่วไป ประจำปี 2560
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมารับเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายสุขภาพอำเภอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS) รุ่นที่ 9-10
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระพุทธบาท
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาเตรียมจัดประชุมวิชาการศัลยกรรมทั่วไป ประจำปี 2560 หัวข้อ“Update in General Surgery 2017”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตร Ostomy and wound care เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง และการคำนวณ
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานแสดงมุทิตาจิตสักการะ ครบรอบ 67 ปี หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ MM conference สำหรับสูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลห้องคลอด และพยาบาลห้องฝากครรภ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมวิชาการพยาบาล DHF Manager จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำอนามัยแม่และเด็ก


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ