Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาบุคลากรการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ รุ่นที่ 1
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“พฤติกรรมบริการที่ดี รุ่นที่ 1”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสนับสนุนการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิก
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงานอาสาพาธรรม...ไปเยี่ยมท่าน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • กินผักเพิ่มเริ่มยังไง?
 • เกี่ยวกับ Sodium!!!
 • อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 4
 • อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3
 • อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 2
 • อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
 • ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 13
 • กินบุฟเฟ่ต์ยังไงให้คุ้มแต่ไม่อ้วน!
 • อาหารใกล้ตัวที่ฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัว
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ