Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ออกกำลังกายแบบ HIIT WORKOUT 15 ต่อวัน
 • วิ่งให้ถูกวิธีแบบนี้ น้ำหนักลดแน่นอน
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรม เรื่อง “Rehabilitation in Maxillectomy Patient”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคลื่นลูกใหม่ ปี 2559
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 1
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุม เรื่อง “การผ่าตัดตัดต่อลำไส้โดยเครื่องมืออัตโนมัติ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559
 • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักประชาสัมพันธ์, พนักงานทั่วไป (ชาย / หญิง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานพิธีเปิดห้องสวนหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพเบาหวาน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปิดโครงการ“เด็กไทยสายตาดี”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ