Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2557
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพร้อมบริการประชาชนช่วงสงกรานต์นี้
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการเยี่ยมสำรวจจากสรพ.
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม“การพยาบาลบาดเจ็บที่ศีรษะ รุ่นที่ 2”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาศึกษาดูงานเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รพ.พุทธชินราช
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานเสริมบารมี สุขโชคดีในเดือนเกิด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • แจ้งเลื่อน!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 12
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมามอบรางวัลประกวดสุขภาพเด็ก งานย่าโม ปี2557
 • ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ“พัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเฉียบพลัน”
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะนิเทศงาน
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 15
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาแก่บุคลากร
 • สูงได้อีก!!! คดีอาญา
 • อันตราย!!! ใส่โฟม รองด้วยพลาสติก
 • รู้หรือไม่? ไม่ดื่มเหล้าก็เป็นโรคตับแข็งได้นะ


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ