Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2560
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2560
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดห้วยหญ้าเครือ จ.เพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมเวชภัณฑ์ช่วยเหลือรักษาพยาบาลประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการ, ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม“กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดีรับปีใหม่ 2560”
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแถลงข่าว“รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2560”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเสริมสร้างพลังเครือข่ายและพัฒนาสถานบริการสุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ปี2560
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่องงานประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลัง โครงการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ