Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2557
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในหอผู้ป่วย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)
 • ส่องพฤติกรรม คุณกำลังเป็นมนุษย์ Ncds อยู่หรือเปล่า ?
 • คุณกำลังสร้างโรคให้ตัวเองอยู่หรือเปล่า ?
 • 6 สภาวะทำร้ายสมอง ที่คุณอาจไม่รู้ตัว
 • รู้กันหรือยัง? เกณฑ์ใหม่ในการสอบใบขับขี่
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุม “พัฒนาเครือข่ายบริการโรคมะเร็ง เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 • รพม.นม.รับคณะดูงานจาก ศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรและรพ.เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องช่วยหายใจ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนบริการ
 • รพม.นม.ร่วมกับสสจ.นม.จัดสัมมนาวิชาการ “Show and Share สื่อรักออนไลน์เครือข่ายวาร์ฟาริน
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการสัญจรงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดอบรมระบบการแพทย์ฉุกฉินทางน้ำ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการใช้โปรแกรมค่าวิกฤติ (LAB)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับรางวัลผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตนครชัยบุรินทร์


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ