Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma ครั้งที่ 3
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการ ACLS
 • จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประกวดสุขภาพเด็ก
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS) รุ่นที่ 5 - 8
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามอบเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมวิชาการเรื่องงานวัณโรค ระดับจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขากุมารเวชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุม Meeting CAPD ประจำปี 2560
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน (จป.)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)”
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ, นายช่างโยธา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ