Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ“KORAT HIP DAYS 2016” ครั้งที่ 4
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ขานรับนโยบายของรัฐบาล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายเรื่องการวางแผนและคำนวณภาษีเงินได้สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
 • สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายธรรม
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกับสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจำปี 2559
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมใจกันปลูกต้นไม้
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
 • สโมสรไลออนส์ท้าวสุระภาค 310 อี จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงาน เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS) สำหรับพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดโครงการช่วยเหลือชาวนา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ