Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน ประจำปี 2558
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง “การคัดกรองมะเร็งช่องปากอย่าง มีประสิทธิภาพ”
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแถลงข่าวโครงการระดมทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
 • กระเป๋านร.เด็กไทยหนักเกินตัว เสี่ยงเกินวัย
 • ทำไมถึงเจอมะเร็งในตอนระยะสุดท้าย
 • ดื่มกาแฟอย่างไรให้ดูชาญฉลาด
 • 7 นิสัยเสียที่ทำให้อ้วนไม่รู้ตัว !!!
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดแถลงข่าวการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • ของขวัญปีใหม่ฟรีเพื่อประชาชน
 • 10 สิ่งของต้องพร้อมก่อนไปแบ็คแพ็ค
 • โรคใหม่แห่งยุคสังคมก้มหน้า
 • มนุษย์นอนแปลกแบบไหนที่คุณเป็น
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสารเคมี วัสดุและของเสียอันตราย
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปิดห้องปฏิบัติการDRA แห่งแรกในอีสาน

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7 : เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7

162 : วันที่ลงบทความ 15 มกราคม 2558
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 : เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 นายแพทย์โยธี ทองเป็นใหญ่ รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการจัดงาน“วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

52 : วันที่ลงบทความ 15 มกราคม 2558
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า
19 : วันที่ลงบทความ 29 มกราคม 2558


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน ประจำปี 2558
138 : วันที่ลงบทความ 19 มกราคม 2558


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง “การคัดกรองมะเร็งช่องปากอย่าง มีประสิทธิภาพ”
135 : วันที่ลงบทความ 19 มกราคม 2558


ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแถลงข่าวโครงการระดมทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
130 : วันที่ลงบทความ 15 มกราคม 2558


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เพิ่มเติมทั้งหมด
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 28
1021 : วันที่ลงบทความ 19 กรกฏาคม 2556


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 27
846 : วันที่ลงบทความ 17 กรกฏาคม 2556
MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


กระเป๋านร.เด็กไทยหนักเกินตัว เสี่ยงเกินวัย
79 : วันที่ลงบทความ 13 มกราคม 2558


ทำไมถึงเจอมะเร็งในตอนระยะสุดท้าย
147 : วันที่ลงบทความ 13 มกราคม 2558


ดื่มกาแฟอย่างไรให้ดูชาญฉลาด
214 : วันที่ลงบทความ 13 มกราคม 2558


7 นิสัยเสียที่ทำให้อ้วนไม่รู้ตัว !!!
219 : วันที่ลงบทความ 13 มกราคม 2558


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
88 : วันที่ลงบทความ 28 มกราคม 2558


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1353 : วันที่ลงบทความ 05 พฤศจิกายน 2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1005 : วันที่ลงบทความ 14 ตุลาคม 2557
GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 60
16 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม : 69
16 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม : 71
16 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม : 74
16 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม : 60
16 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม : 77
16 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม : 46
16 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม : 58
16 มกราคม 2558


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง

ข้อความ


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#Admin


PROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา
โครงการถ่ายถอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ของขวัญปีใหม่ฟรีเพื่อประชาชน : ปีใหม่ทั้งที หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีแล้ว หน่วยงานรัฐจึงจัดเต็ม ! คืนความสุขให้ประชาชนช่วงปีใหม่ปี 2558 นี้ เพื่อเป็น

152 : วันที่ลงบทความ 30 ธันวาคม 2557
10 สิ่งของต้องพร้อมก่อนไปแบ็คแพ็ค : หากใจคุณพร้อมโบยบินไปยังสถานที่ต่างๆของโลกแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมสิ่งของที่จะไปแบ็คแพ็คให้ดีด้วย เพื่อให้ปีกของคุณสยาย

130 : วันที่ลงบทความ 30 ธันวาคม 2557
โรคใหม่แห่งยุคสังคมก้มหน้า : เดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่คนก้มหน้าก้มตา เดินงกๆมองแต่โทรศัพท์ที่อยู่ในมือเป็นประจำ นี่ถ้าเกิดเดินแล้วสวนกับเนื้อคู่จะทำยังไงกันเนี่ย ?

128 : วันที่ลงบทความ 30 ธันวาคม 2557
มนุษย์นอนแปลกแบบไหนที่คุณเป็น : เคยไหม ? ถูกทักว่าเมื่อคืนมีพฤติกรรมแปลกๆตอนนอนอีกแล้วนะ คิดแล้วก็คิดอีก นึกไม่ออกเสียทีว่าเราทำอะไรลงไปตอนนอนหลับแบบไม่รู้ตัว

162 : วันที่ลงบทความ 30 ธันวาคม 2557
HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

1,273,522
update 1 April 2013 312,500

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2014 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
All right reserved Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์