Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีเปิดห้องประชุมธารน้ำใจ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายเรื่อง“ความเครียด สำหรับผู้สูงอายุ” แก่สมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น รุ่นที่ 6
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมสร้างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะทัศนศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วิทยาศาสตร์การกีฬา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโปรแกรม Warfarin Online
 • อบรมเพิ่มความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น รุ่นที่ 6 : เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 คณะกรรมการทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (ERT) กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง“การดับเพลิงเบื้องต้น” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2558

108 : วันที่ลงบทความ 24 กรกฏาคม 2558
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมสร้างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน : เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และรองผู้อำนวยการด้านควบคุมภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

37 : วันที่ลงบทความ 24 กรกฏาคม 2558
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558
20 : วันที่ลงบทความ 03 สิงหาคม 2558


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
48 : วันที่ลงบทความ 03 สิงหาคม 2558


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีเปิดห้องประชุมธารน้ำใจ
33 : วันที่ลงบทความ 03 สิงหาคม 2558


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายเรื่อง“ความเครียด สำหรับผู้สูงอายุ” แก่สมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจ
56 : วันที่ลงบทความ 24 กรกฏาคม 2558


MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


วิธีขับรถลุยน้ำท่วม และการดูแลหลังขับรถลุยน้ำ
224 : วันที่ลงบทความ 15 กรกฏาคม 2558


เช็คตัวคุณ กับไวรัสเมอร์ส!!!
191 : วันที่ลงบทความ 15 กรกฏาคม 2558


กินผักเพิ่มเริ่มยังไง?
413 : วันที่ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2558


เกี่ยวกับ Sodium!!!
363 : วันที่ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2558


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
541 : วันที่ลงบทความ 23 กรกฏาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วิทยาศาสตร์การกีฬา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
216 : วันที่ลงบทความ 23 กรกฏาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
469 : วันที่ลงบทความ 23 กรกฏาคม 2558


ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
178 : วันที่ลงบทความ 21 กรกฏาคม 2558
GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 3
05 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชม : 1
05 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชม : 6
05 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชม : 4
05 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชม : 73
21 กรกฏาคม 2558
ผู้เข้าชม : 53
21 กรกฏาคม 2558
ผู้เข้าชม : 49
21 กรกฏาคม 2558
ผู้เข้าชม : 39
21 กรกฏาคม 2558


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง
ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
กินบุฟเฟ่ต์ยังไงให้คุ้มแต่ไม่อ้วน! : บุฟเฟ่ต์กับคนไทย ดูจะเป็นอาหารง่ายๆ แถมราคาสมเหตุสมผล เหมาะกับการสังสรรค์ ทุกเพศ ทุกวัย แต่คนส่วนใหญ่มักกลัวไม่คุ้ม จึงเป็นเหตุผลอันดับต้นๆ ที่ทำให้เรากินอาหารที่มากเกินจำเป็น

513 : วันที่ลงบทความ 07 พฤษภาคม 2558
อาหารใกล้ตัวที่ฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัว : เรื่องอาหารการกิน ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ ใครๆ ก็บอกว่าให้เรากินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะ ดังนั้นอย่าเรื่องมาก กินๆ เข้าไปเถอะใช่มั้ยล่ะ แต่ใครจะรู้ว่าอาหารใกล้ๆ

585 : วันที่ลงบทความ 07 พฤษภาคม 2558
เลือกกินดีมีสิทธิ์ผอม : ในแต่ละวัน คนเราต้องการพลังงาน 2,000-2,500 แคลลอรี่ต่อวัน ถ้าเกินกว่านี้พลังงานก็จะกลายเป็นไขมันสะสม ที่ทำให้เราดูอ้วน และเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายต่างๆ

615 : วันที่ลงบทความ 22 เมษายน 2558


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

2,021,523
update 1 April 2013 312,500

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2014 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
All right reserved Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์