Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วิทยาศาสตร์การกีฬา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ในหน่วยงาน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง“กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข”
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ALCS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2558
 • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปักหมุดหมายเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพยาบาลพื้นฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
 • บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการประจำปีภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 7
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมวิชาการพยาบาล DHF Manager รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์, ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานอาสาพาธรรม...ไปเยี่ยมท่าน ครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะกรรมการจัดฝึกอบรมและคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 16”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเรื่อง“สารสนเทศสู่งานวิจัยในงานประจำนำสู่คุณภาพบริการงานห้องผ่าตัด” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปักหมุดหมายเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) : เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา 09.09 น. ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

123 : วันที่ลงบทความ 01 กรกฏาคม 2558
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพยาบาลพื้นฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการอบรม

93 : วันที่ลงบทความ 26 มิถุนายน 2558
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ในหน่วยงาน
117 : วันที่ลงบทความ 03 กรกฏาคม 2558


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง“กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข”
68 : วันที่ลงบทความ 03 กรกฏาคม 2558


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ALCS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2558
62 : วันที่ลงบทความ 02 กรกฏาคม 2558


หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
144 : วันที่ลงบทความ 01 กรกฏาคม 2558


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เพิ่มเติมทั้งหมด
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 4
352 : วันที่ลงบทความ 16 พฤษภาคม 2558


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3
276 : วันที่ลงบทความ 16 พฤษภาคม 2558
MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


กินผักเพิ่มเริ่มยังไง?
288 : วันที่ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2558


เกี่ยวกับ Sodium!!!
234 : วันที่ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2558


กินบุฟเฟ่ต์ยังไงให้คุ้มแต่ไม่อ้วน!
420 : วันที่ลงบทความ 07 พฤษภาคม 2558


อาหารใกล้ตัวที่ฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัว
454 : วันที่ลงบทความ 07 พฤษภาคม 2558


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
162 : วันที่ลงบทความ 06 กรกฏาคม 2558


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
105 : วันที่ลงบทความ 06 กรกฏาคม 2558


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วิทยาศาสตร์การกีฬา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
101 : วันที่ลงบทความ 06 กรกฏาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
74 : วันที่ลงบทความ 03 กรกฏาคม 2558
GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 218
12 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 152
12 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 189
12 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 163
12 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 172
08 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 115
08 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 147
08 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 209
08 พฤษภาคม 2558


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง

ข้อความ


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
เลือกกินดีมีสิทธิ์ผอม : ในแต่ละวัน คนเราต้องการพลังงาน 2,000-2,500 แคลลอรี่ต่อวัน ถ้าเกินกว่านี้พลังงานก็จะกลายเป็นไขมันสะสม ที่ทำให้เราดูอ้วน และเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายต่างๆ

460 : วันที่ลงบทความ 22 เมษายน 2558
5 ท่าไม้ตายแก้ปวดท้องเมนส์ : เป็นผู้หญิง นอกจากจะปวดหัว ปวดเนื้อเมื่อยตัว ปวดนู่นปวดนี่รวมถึงปวดใจแล้ว(เจ็บสุดเลยมั้งเนี่ย) ก็มีอาการปวดประจำเดือนนี่แหละที่ทำให้ทรมานเหลือเกิน นี่แหละน้าที่เค้าเรียกว่า เกิดเป็นหญิงแท้

405 : วันที่ลงบทความ 22 เมษายน 2558
ทำไมเลือดไม่เคยพอ? : เกิดเป็นมนุษย์ นอกจากหัวใจที่ต้องเต้นได้ตลอดเวลาแล้ว (แม้ว่ามันจะเจ็บช้ำสักเพียงใดก็ตาม T^T) ก็ต้องมีเลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงสม่ำเสมอ แต่เพราะเส้นทางชีวิตเอาแน่เอานอนไม่ได้

226 : วันที่ลงบทความ 07 เมษายน 2558
ทำไม? ทั้งที่กินน้อย แต่ก็ยังอ้วน : อ้วน… ได้ยินคำนี้ทีไร เจ็บจี๊ดที่หัวใจทุกที โดยเฉพาะกับคุณสาวๆ ด้วยแล้ว แทบจะหาสารพัดวิธี เพื่อลดความอ้วน และแม้เทรนด์สุขภาพจะมาแรง แต่ข้อมูลจากกรมอนามัยบอกว่าคนไทยเป็นโรคอ้วน

365 : วันที่ลงบทความ 07 เมษายน 2558


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

1,901,236
update 1 April 2013 312,500

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2014 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
All right reserved Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์