Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma ครั้งที่ 3
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการ ACLS
 • จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประกวดสุขภาพเด็ก
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS) รุ่นที่ 5 - 8
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามอบเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาเภสัชกรดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมวิชาการเรื่องงานวัณโรค ระดับจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขากุมารเวชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุม Meeting CAPD ประจำปี 2560
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน (จป.)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)”
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ, นายช่างโยธา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน : เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ฤทธิ์ทา เลิศคุณลักษณ์ หัวหน้าหน่วยโรคต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธาน

44 : ลงบทความ 16 กุมภาพันธ์ 2560
รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลศรีสะเกษ : เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานต้อนรับ

401 : ลงบทความ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma ครั้งที่ 3
10 : ลงบทความ 21 กุมภาพันธ์ 2560


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 : ลงบทความ 21 กุมภาพันธ์ 2560


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการ ACLS
13 : ลงบทความ 21 กุมภาพันธ์ 2560


จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประกวดสุขภาพเด็ก
10 : ลงบทความ 21 กุมภาพันธ์ 2560


MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


จัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma
ผู้เข้าชม : 11 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2560


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกับสสจ.นครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วย Thai Refer จังหวัดนครราชสีมา
ผู้เข้าชม : 11 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2560


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประชุมวิชาการเรื่องการจัดบริการดูแลรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
ผู้เข้าชม : 12 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2560


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมวิ่งรับไฟพระฤกษ์ ย่าโมเกมส์ ครั้งที่ 38
ผู้เข้าชม : 14 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2560


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
73 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2560


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ, นายช่างโยธา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
559 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2560


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2482 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2560


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
238 : ลงบทความ 27 มกราคม 2560
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!!
2079 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559


สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดความอ้วนได้นะ
1813 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559


ออกกำลังกายแบบ HIIT WORKOUT 15 ต่อวัน
2043 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2559


วิ่งให้ถูกวิธีแบบนี้ น้ำหนักลดแน่นอน
2307 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2559


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง
ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
5 อันดับโรคร้ายกินเงิน เก็บเท่าไหร่ถึงจะพอ : เคยได้ยินคนอายุมากๆ บอกว่า เราทำงานหนักเพื่อเก็บเงินไปให้หมอ สมัยก่อนก็ไม่ค่อยเชื่อ แต่พอโตขึ้นก็พบว่า คำพูดนั้นมันจริง เพราะคนรอบตัวที่อายุมากขึ้น

1494 : ลงบทความ 18 ธันวาคม 2558
ที่มาของปัญหาคดีข่มขืน…เกิดขึ้นจากตรงไหน ? : ปัญหาความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย จากข่าวเด็กถูกข่มขืนและฆาตกรรมบนรถไฟเมื่อไม่นานมานี้

1468 : ลงบทความ 14 ธันวาคม 2558
บริจาคเลือด อ้วนป่ะ? : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/บริจาคเลือดเเล้วทำให้อ

1630 : ลงบทความ 06 พฤศจิกายน 2558


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

4,533,226
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์