Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครราชสีมาจัดอบรม ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2557
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในหอผู้ป่วย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)
 • ส่องพฤติกรรม คุณกำลังเป็นมนุษย์ Ncds อยู่หรือเปล่า ?
 • คุณกำลังสร้างโรคให้ตัวเองอยู่หรือเปล่า ?
 • 6 สภาวะทำร้ายสมอง ที่คุณอาจไม่รู้ตัว
 • รู้กันหรือยัง? เกณฑ์ใหม่ในการสอบใบขับขี่
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุม “พัฒนาเครือข่ายบริการโรคมะเร็ง เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 • รพม.นม.รับคณะดูงานจาก ศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรและรพ.เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องช่วยหายใจ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนบริการ
 • รพม.นม.ร่วมกับสสจ.นม.จัดสัมมนาวิชาการ “Show and Share สื่อรักออนไลน์เครือข่ายวาร์ฟาริน
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการสัญจรงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดอบรมระบบการแพทย์ฉุกฉินทางน้ำ

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต” : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กลุ่มภารกิจด้าน การพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

172 : วันที่ลงบทความ 07 กรกฏาคม 2557
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดอบรม

173 : วันที่ลงบทความ 07 กรกฏาคม 2557
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครราชสีมาจัดอบรม ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 : วันที่ลงบทความ 23 กรกฏาคม 2557


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
26 : วันที่ลงบทความ 23 กรกฏาคม 2557


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2557
266 : วันที่ลงบทความ 10 กรกฏาคม 2557


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล
296 : วันที่ลงบทความ 09 กรกฏาคม 2557


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เพิ่มเติมทั้งหมด
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 28
721 : วันที่ลงบทความ 19 กรกฏาคม 2556


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 27
661 : วันที่ลงบทความ 17 กรกฏาคม 2556




MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้



JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ส่องพฤติกรรม คุณกำลังเป็นมนุษย์ Ncds อยู่หรือเปล่า ?
143 : วันที่ลงบทความ 02 กรกฏาคม 2557


คุณกำลังสร้างโรคให้ตัวเองอยู่หรือเปล่า ?
157 : วันที่ลงบทความ 02 กรกฏาคม 2557


6 สภาวะทำร้ายสมอง ที่คุณอาจไม่รู้ตัว
215 : วันที่ลงบทความ 02 กรกฏาคม 2557


รู้กันหรือยัง? เกณฑ์ใหม่ในการสอบใบขับขี่
189 : วันที่ลงบทความ 02 กรกฏาคม 2557


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)
90 : วันที่ลงบทความ 23 กรกฏาคม 2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (หลายตำแหน่ง)
903 : วันที่ลงบทความ 07 กรกฏาคม 2557


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1062 : วันที่ลงบทความ 25 มิถุนายน 2557




GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 143
17 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าชม : 117
17 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าชม : 270
17 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าชม : 109
17 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าชม : 95
17 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าชม : 85
17 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าชม : 90
17 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าชม : 86
17 มิถุนายน 2557


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง

ข้อความ


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#Admin


PROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
Timeline การประกาศ คสช. ในรัฐประหาร 57 : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/526

243 : วันที่ลงบทความ 29 พฤษภาคม 2557
กฏอัยการศึก มีผลอย่างไรกับตัวเรา : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/523

188 : วันที่ลงบทความ 29 พฤษภาคม 2557
ย้ำกันชัดๆ... รัฐประหาร ไม่ใช่ ปฏิวัติ!!! : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/525

255 : วันที่ลงบทความ 29 พฤษภาคม 2557
ทำอย่างไรเมื่อมือถือเปียกน้ำ : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/499

213 : วันที่ลงบทความ 29 พฤษภาคม 2557




HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

821,367
update 1 April 2013 312,500

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
All right reserved Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์