Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2559
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษดูงานจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เขตสุขภาพที่ 4
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
 • รพม.นม.จัดอบรมเรื่อง “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการพัฒนาองค์กรโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา ในเครือข่ายปฐมภูมิเมืองย่า 4 หัวทะเล
 • กำหนดย้ายสถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กพัฒนาการช้า จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายทางการแพทย์
 • รพม.นม.ต้อนรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ALCS) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 3
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 นครชัยบุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ ครั้งที่ 3 ปี 2559

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ : เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9

43 : ลงบทความ 15 กรกฏาคม 2559
รพม.นม.จัดอบรมเรื่อง “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข : เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ

45 : ลงบทความ 15 กรกฏาคม 2559
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
162 : ลงบทความ 22 กรกฏาคม 2559


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2559
180 : ลงบทความ 22 กรกฏาคม 2559


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
124 : ลงบทความ 15 กรกฏาคม 2559


รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษดูงานจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา เขตสุขภาพที่ 4
89 : ลงบทความ 15 กรกฏาคม 2559


MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!!
1021 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559


สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดความอ้วนได้นะ
864 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559


ออกกำลังกายแบบ HIIT WORKOUT 15 ต่อวัน
1111 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2559


วิ่งให้ถูกวิธีแบบนี้ น้ำหนักลดแน่นอน
1308 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2559


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1350 : ลงบทความ 22 กรกฏาคม 2559


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1115 : ลงบทความ 14 กรกฏาคม 2559


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1258 : ลงบทความ 17 มิถุนายน 2559


ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1563 : ลงบทความ 08 มิถุนายน 2559
GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 17
28 กรกฏาคม 2559
ผู้เข้าชม : 15
28 กรกฏาคม 2559
ผู้เข้าชม : 13
28 กรกฏาคม 2559
ผู้เข้าชม : 11
28 กรกฏาคม 2559
ผู้เข้าชม : 183
16 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าชม : 137
16 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าชม : 191
16 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าชม : 126
16 มิถุนายน 2559


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง
ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
5 อันดับโรคร้ายกินเงิน เก็บเท่าไหร่ถึงจะพอ : เคยได้ยินคนอายุมากๆ บอกว่า เราทำงานหนักเพื่อเก็บเงินไปให้หมอ สมัยก่อนก็ไม่ค่อยเชื่อ แต่พอโตขึ้นก็พบว่า คำพูดนั้นมันจริง เพราะคนรอบตัวที่อายุมากขึ้น

1097 : ลงบทความ 18 ธันวาคม 2558
ที่มาของปัญหาคดีข่มขืน…เกิดขึ้นจากตรงไหน ? : ปัญหาความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย จากข่าวเด็กถูกข่มขืนและฆาตกรรมบนรถไฟเมื่อไม่นานมานี้

985 : ลงบทความ 14 ธันวาคม 2558
บริจาคเลือด อ้วนป่ะ? : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/บริจาคเลือดเเล้วทำให้อ

933 : ลงบทความ 06 พฤศจิกายน 2558


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

3,687,651
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์