Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม CPR กระดูก – ข้อ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากช่องนานา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามอาการของผู้ป่วยและผู้บริจาคอวัยวะไต รายที่ 18
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตทันตแพทย์ ระหว่างมทส. และ 5 รพ.ในเขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานมหกรรม ลด แหลก แจกบุญ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบพัดลม เพื่อสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาผ่าตัดเปลี่ยนปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยและผู้บริจาคอวัยวะไต รายที่ 18
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพ (MNLS) รุ่นที่ 3
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ 2017
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล และควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนจัดตั้งหอผู้ป่วยเด็กภูมิคุ้มกันต่ำ และสร้างห้องพิเศษตึกเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง“ติดตามระบบการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma (Follow up and shape)”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (MNLS) สำหรับพยาบาลจบใหม่ รุ่นที่ 2
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้บริจาค อวัยวะไต รายที่ 17
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม CPR กระดูก – ข้อ
9 : ลงบทความ 14 ธันวาคม 2560


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากช่องนานา
10 : ลงบทความ 14 ธันวาคม 2560


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามอาการของผู้ป่วยและผู้บริจาคอวัยวะไต รายที่ 18
16 : ลงบทความ 14 ธันวาคม 2560


ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตทันตแพทย์ ระหว่างมทส. และ 5 รพ.ในเขตสุขภาพที่ 9
33 : ลงบทความ 13 ธันวาคม 2560


MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมโครงการ “สาธารณสุขร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
ผู้เข้าชม : 239 : ลงบทความ 06 ตุลาคม 2560


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดตั้งศูนย์การผ่าตัด แบบวันเดียวกลับ(ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก(MIS) เขตสุขภาพที่ 9”
ผู้เข้าชม : 296 : ลงบทความ 19 กันยายน 2560


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง การบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 9
ผู้เข้าชม : 258 : ลงบทความ 12 กันยายน 2560


พิธีปิดงานเดิน วิ่ง ปั่น มหากุศล เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้เข้าชม : 291 : ลงบทความ 04 กันยายน 2560


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
706 : ลงบทความ 04 ธันวาคม 2560


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
560 : ลงบทความ 03 พฤศจิกายน 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
413 : ลงบทความ 25 ตุลาคม 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
507 : ลงบทความ 17 ตุลาคม 2560
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้
426 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560


ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา
1153 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560


เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี
7132 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560


HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!!
3469 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง
ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#Admin


PROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดความอ้วนได้นะ : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดค

2975 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
ออกกำลังกายแบบ HIIT WORKOUT 15 ต่อวัน : ไหนใครที่อยากออกกำลังกายแล้วชอบบ่นว่าไม่มีเวลาบ้าง เอาชนะปัญหาเรื่องเวลาด้วยการเบิร์นแคลอรี่กับ การออกกำลังกายแบบ HIIT WORKOUT แค่ 15 นาทีต่อวัน ก็มีหุ่นดี

3017 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2559
วิ่งให้ถูกวิธีแบบนี้ น้ำหนักลดแน่นอน : เทรนด์วิ่งกำลังมาเลยนะครับช่วงนี้ ทำให้หลายๆคนที่อยากลดน้ำหนักก็ดี วิ่งเพื่อสุขภาพก็ดี กันเยอะขึ้น แต่สำหรับคนที่ อยากวิ่งเพื่อให้น้ำหนักลดนั้น ถ้าจะให้ถูกวิธี

3357 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2559


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

5,665,925
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์