งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุมสายไหม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางสาวสิริลักษณ์ คุณกมลกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมชี้แจงแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาล ในการปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แก่อาจารย์นิเทศจาก 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

74a7b1c5677c811622efb822d976a3c3

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สัญลักษณ์พยาบาล

ดอกปีบสัญลักษณ์พยาบาล

" ดอกปีบ " เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก " ดอกปีบ " เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุด สีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ " ดอกปีบ " นั่นเอง

   

มีชื่ออื่นเช่น กาซะลอง กาดสะลอง (ภาคเหนือ), เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

"ดอกปีบ"  เป็นดอกไม้ประจำของนางโคราคเทวีซึ่งเป็นนางประจำวันจันทร์ในธิดาของพระอินทร์  
"ดอกปีบ" เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี...เหมือนพยาบาลที่มีความอดทนเป็นเลิศต้องพร้อมรับในทุกสถานะการณ์  ...ยิ้มรับได้เสมอ

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นปีปไว้ประจำบ้านจะทำให้เก็บเงินเก็บทองได้มาก เพราะ ปีป คือ ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุของ ดังนั้นคนไทยโบราณเรียกภาชนะใส่ของที่มีค่าว่า ปีปเงิน ปีปทอง นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าสามารถทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะปีปมีลักษณะแข็งและโปร่ง เวลาเคาะหรือตีจะเกิดเสียงดังไปไกล

74a7b1c5677c811622efb822d976a3c3